1. Home
  2. Rentokil Finland -blogi
  3. Miksi loisteputket kielletään?

Miksi loisteputket kielletään?

Loisteputket kielletään - mitä tämä tarkoittaa kärpästen valoansoille?

Loistelamput poistetaan käytöstä maailmanlaajuisesti kansainvälisen Minamatan elohopeasopimuksen seurauksena.

Sopimus astui voimaan vuonna 2017 ja säätelee elohopean koko elinkaarta, mukaan lukien sen toimitusta, valmistusta, varastointia ja siitä syntyvää jätettä. Se asettaa aikataulun, jonka mukaan useiden elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus ja kauppa tulee lopettaa. Tällä pyritään vähentämään ihmisperäisen elohopean määrää, jolla on negatiivinen vaikutus kansanterveyteen ja ympäristöön.

Kaikki normaalivalaistuksessa käytettävät loisteputkilamput poistetaan myynnistä EU-maissa ja Iso-Britanniassa jo vuoden 2023 syyskuuhun mennessä, mutta joillekin loisteputkilampuille on myönnetty väliaikainen vapautus kiellosta vuoteen 2027 asti.

Kun Minamatan yleissopimuksesta keskusteltiin ensimmäisen kerran ja elohopean käyttöä säätelevät EU-lait laadittiin vuonna 2011, monille loistelamppuja käyttäville tuotteille ei ollut löydetty korvaavia vaihtoehtoja. Lamppujen käyttökohteet, kuten kärpäsansat ja joidenkin teollisuustuotteiden lääketieteellinen sterilointi ja kovetus, saivat väliaikaisen vapautuksen kiellosta, jota pidennettiin vuonna 2021

Siitä lähtien LED-teknologia on kehittynyt huomattavasti. LED-lamput eivät ole vain toimivia, elohopeattomia vaihtoehtoja UV-valon tuottamiseen, vaan niitä käyttävät tuotteet ovat usein monin tavoin parempia kuin loisteputkivaihtoehdot - näistä lisää alla. Tällä hetkellä ei ole päteviä syitä käyttää elohopeaa sisältäviä loisteputkia tuotteissa – niin tehokkuuden, kustannusten, energiankäytön kuin ympäristöystävyllisyydenkään kannalta – ja ne on vaihdettava mahdollisimman pian.

Miksi loisteputket pitää korvata?

Kaikki loistelamput sisältävät elohopeaa, koska se on lampun peruskomponentti. Jokaisessa yksittäisessä loisteputkessa käytettyä elohopean määrää on vähennetty Minamatan sopimuksen laatimisen jälkeen, mikä on joissain maissa johtanut lainsäädännössä määritettyihin enimmäismääriin. Vaikka myrkyllinen elohopeasisältö onkin syy niiden käytön lopettamiseen, ne sisältävät myös muita komponentteja, jotka aiheuttavat terveysriskejä ja tekevät lamppujen kierrätyksestä monimutkaisempaa.

Loistelampuissa on suljettu lasiputki, joka sisältää elohopeahöyryä ja inerttien jalokaasujen, kuten argonin, neonin ja ksenonin, seosta matalalla paineasteella. Putken kummassakin päässä olevaa volframisäiettä kuumennetaan sähköllä, jolloin syntyy elohopea- ja kaasuatomeja ionisoivia elektroneja. Lampun hehkulangat ovat pinnoitettu bariumin, strontiumin ja kalsiumoksidien sekoituksella niiden suorituskyvyn parantamiseksi. Jalokaasuja lisätään auttamaan elektronien virtausta putkessa ja parantamaan elohopea-atomien ionisaatiota. 

Ionisoitu elohopea-atomi lähettää fotonin UV-valoa palautuessaan normaalitilaansa, ja ionisoituu jatkuvasti, kun elektronit virtaavat putken läpi. Normaalissa valaistuksessa UV-valo on muunnettava näkyväksi valoksi metallisista ja harvinaisista fosforisuoloista koostuvan putken sisäpuolella olevassa pinnoitteessa, mikä lisää lamppuun kemikaaleja. Pinnoite imee UV-säteilyn ja lähettää sen eteenpäin näkyvinä aallonpituuksina. Lähetetyn valon värilämpötila voidaan saada näyttämään lämpimämmältä tai päivänvaloa muistuttavalta muuttamalla fosforipinnoitteen ainesosia. UV-lampuille ei tarvita pinnoitetta, joten lasiputki voi olla läpinäkyvä.

Näiden komponenttien lisäksi lampussa on virranrajoitin, joka koostuu ohuesta langasta, joka sijaitsee magneettisen ytimen ympärillä. Se säätelee sähkövirtaa ja käynnistintä, ja esilämmittää hehkulankoja pitäen prosessin käynnissä.

Vaikka loisteputkilamppu on energiatehokkaampi kuin hehkulamppu, energiaa vapautuu turhaksi lämmöksi useissa eri käyttövaiheissa, kuten hehkulangoissa, ionisointiprosessissa, fosforipinnoitteessa ja virranrajoittimen toiminnan seurauksena. Virranrajoitin muuntaa noin 10%  käytetystä energiasta lämmöksi, ionisoitu elohopeahöyry noin 15% ja UV-valon muutaminen näkyväksi valoksi 55%. 

Loistelampuilla on useita mahdollisia käyttöriskejä – liitäntälaite, käynnistin ja hehkulangat voivat menettää pinnoitteensa, joka näkyy putkien päiden mustentumisesta, ja lasiputki ja pinnoite voivat imeä itseensä elohopeahöyryä. Nämä riskit rajoittavat lamppujen käyttöikää ja vaikuttavat siten niitä käyttävien kaupallisten tuotteiden huoltokustannuksiin.

Mitä ovat LED-lamppujen edut?

Nykyaikaiset LED-lamput käyttävät 50% vähemmän sähköä kuin vastaavat loisteputkivalaisimet, ja ne muuntavat noin 95 % energiasta valoksi, jolloin niiden tuottama lämpö vähenee.

LED-lampuissa on vähemmän komponentteja ja ne siten käyttävät vähemmän materiaaleja. Niitä ei ole luokiteltu ongelmajätteeksi, joten ne voidaan hävittää normaalin jätteen mukana. Ne voidaan kuitenkin kierrättää kaikkien elektroniikkapiireissä ja koteloissa käytettyjen lasien ja metallien talteenottamiseksi (lampun tyypistä riippuen) – pääasiassa tämä tarkoittaa alumiinia ja kuparia, mutta myös pieniä määriä kultaa ja nikkeliä. 

LED-lamput ovat kestävämpiä kuin loisteputket, jotka voivat pirstoutua ja saastuttaa alueen lasisiruilla, elohopealla, lasipinnoitteella ja loistelangoissa käytettävillä kemikaaleilla. 

Nykyaikaiset LED-valot kestävät yli 50 000 käyttötuntia, ja niiden käyttöikä on 2–3 kertaa pidempi kuin loisteputkien. Lumnia-hyönteisvalon ansoissa käytetyt UV-LED-valot kestävät kolme vuotta verrattuna vastaaviin loisteputkiansoihin, jotka kestävät vain vuoden.

 

Loisteputket kielletään EU-laissa vuoteen 2027 mennessä

 

Miten elohopea pääsee ympäristöön ja miten se vaikuttaa terveyteen?

Elohopeaa on pieniä määriä kaikkialla ympäristössä, ja sitä vapautuu ilmakehään, maaperään ja veteen monista eri lähteistä, kuten hiilenpoltto, metsäpalot, tulivuoret, kallioiden rapautuminen, merien haihtuminen, kultakaivostoiminta ja monet teolliset prosessit. Se kiertää jatkuvasti eri mantereilla kerääntyen ja vapautuen uudelleen ympäristöön, mutta se voi saavuttaa vaarallisen tason ihmisten toiminnan seurauksena. 

Minamatan sopimus pyrkii myös suojelemaan kaivos- ja tuotantoprosessien, mukaan lukien elohopeaa sisältävien tuotteiden kierrätyksen, parissa työskentelevien terveyttä ja turvallisuutta. Kaikki elohopeaa sisältävät tuotteet, mukaan lukien UV-loistelamput hyönteisten valonloukuissa, on lähetettävä erikoiskierrätyslaitoksiin.

Elohopea on neurotoksiini, joka voi päästä elimistöön kolmessa muodossa: metyylielohopea, alkuaineelohopea ja muut elohopean yhdisteet. 

  • Metyylielohopea kaloissa ja äyriäisissä

Ympäristön elohopeasaastuminen johtaa siihen, että elohopeaa pääsee vesipohjaisiin ekosysteemeihin, joissa mikro-organismit nielevät sitä ja muuttavat sen orgaaniseksi aineeksi, metyylielohopeaksi. Tietyntyyppiset kalat ja äyriäiset nielevät metyylielohopeaa, joka kerääntyy niitä syöviin kaloihin, siten liikkuen ylöspäin ruokaketjussa ja päätyen lopulta ihmisten ruokaketjuun. Metyylielohopea on erityisen vaarallista raskaana oleville naisille ja sikiöille, koska se voi läpäistä istukan ja vahingoittaa kehittyvää lasta.

Metyylielohopeamyrkytyksen oireita ovat perifeerisen näön menetys, käsien, jalkojen kihelmöiminen, sekä liikkumisen, puheen ja kuulon heikkeneminen.

  • Alkuaine-elohopea

Metallista elohopeaa voi vapautua säiliöstä, tuotteesta tai laitteesta, kun tuote rikkoutuu ja elohopeaa pääsee roiskumaan. Loistelamput käyttävät noin 10% kaikissa tuotteissa käytetystä elohopeasta maailmanlaajuisesti. Vanhempia elohopeaa sisältäviä tuotteita ovat lämpömittarit, barometrit, kytkimet ja termostaatit. Ihmiset voivat hengittää vapautunutta elohopeahöyryä, ja jos aluetta ei puhdisteta perusteellisesti, se pysyy vaarallisena sen lähettyvillä oleskeleville. Metallisen elohopean hengittäminen on vaarallisempaa kuin sen nieleminen. 

Akuutin altistumisen oireita ovat vapina, lihasheikkous ja -surkastuminen, päänsärky, mielialan vaihtelut, hermostuneisuus ja aivojen huonontunut toimintakyky.

  • Muut elohopeayhdisteet

Elohopeaa käytetään hammasamalgaamissa, jota pidetään turvallisena käyttäjälle. Sitä on myös käytetty sienimyrkyissä, antiseptisissä aineissa, säilöntäaineissa, desinfiointiaineissa, ihonvaalennusaineissa ja ikääntymistä vastaan käytettävissä kosmetiikkatuotteissa. Useimmat näistä tuotteista eivät ole enää käytössä kehittyneissä maissa, ja amalgaamin käyttöä vähennetään ja korvataan jatkuvasti. Näille tuotteille ylialtistuminen voi johtaa myrkytykseen, aiheuttaen ihottumia ja ihotulehduksia, mielialan vaihteluita, muistinmenetystä, mielialaongelmia ja lihasheikkoutta.

 

FI Rentokil fluorescent phase out blog

 

Mitä tapahtuu hyönteisansojen loisteputkilampuille?

On olemassa maailmanlaajuinen sopimus siitä, että loistelamput on vaihdettava mahdollisimman pian, jotta teollisuudessa, kodeissa ja yrityksissä käytettävän elohopean määrä ja ihmisen altistuminen hermomyrkyille vähenisivät. 

Loistelamppuja käyttävät hyönteisvaloansat (ILT), sähköiset kärpästentappajat (EFK) ja muut teolliset loistelampputuotteet saivat lisää aikaa kiellon voimaanastumiseen, jotta valmistajat ehtisivät kehittää vaihtoehtoisia tuotteita. LED-valoja käyttäviä hyönteisansoja on ollut saatavilla nyt kuuden vuoden ajan, ja muillekin loistelampputuotteille on nyt toimivia LED -vaihtoehtoja, joten laillinen vapautus voidaan perua milloin tahansa.

Ympäristö-, talous- ja liiketoimintasyistä on järkevää siirtyä uusimpien sukupolvien LED-hyönteisvaloansoihin niin pian kuin mahdollista. Ota yhteyttä Rentokil asiantuntijoihin ja tilaa ilmainen kartoitus soittamalla numeroon 0207893208 tai täyttämällä yhteydenottolomake.

 

Rentokil Lumnia kärpäsansatVaihda Lumnia LED -valoansoihin

Ota yhteyttä Rentokil asiantuntijaan lähettämällä lomake alla olevasta linkistä.

Ota yhteyttä

Related posts